Billboardy, plansze

BILLBOARDY to konstrukcje wolno stojące. Nośnikiem reklamowym jest najczęściej wydruk na papierrze blueback wyklejanym na podłożu z blachy ocynk lub wydruk na foli.
Wykonujemy konstrukcję billboardową, dostarczamy do miejsca przeznaczenia, osadzmy na uprzednio wykonananych stopach fundamentowych lub ustawiamy na innym podłożu. W końcowej fazie naklejamy na podłożu wydruk na papierze bądź folii.

Zajmujemy się prowadzeniem kampanii reklamowych i wyborczych

Realizacje